Politika

Srbija okončala proceduru usvajanja plana za partnerstvo s NATO

Beogradski glas (Beta) – Srbija je okončala proceduru usvajanja drugog ciklusa Individualnog akcionog plana partnerstva (Individual Partnership Action Plan – IPAP) sa NATO za period 2019-2021, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Usvajanje novog IPAP-a predstavlja još jednu potvrdu uzlaznog trenda partnerske saradnje Srbije sa NATO i stvara uslove za nastavak redovnog i strukturiranog dijaloga o svim pitanjima od obostranog interesa, te olakšava koordinaciju naše bilateralne saradnje sa članicama i partnerima NATO, navodi se u saopštenju.

Kao i prvi ciklus IPAP-a, koji je u proteklom periodu po oceni obe strane uspešno implementiran, novi dokument koncipiran je saglasno principima Partnerstva za mir, a to su dobrovoljnost, transparentnost i fleksibilnost.

Prioritetne oblasti u kojim Srbija i NATO mogu najbolje da unapređuju partnersku saradnju određene su u skladu sa ciljevima i interesima dve strane. Takođe, s obzirom da IPAP predstavlja najviši mehanizam saradnje NATO sa partnerskim državama koje nemaju aspiracije za članstvo u Alijansi, usvojeni dokument za polazište ima jasno definisanu politiku vojne neutralnosti Srbije, čija je suština odsustvo želje za pristupanjem NATO ili bilo kom drugom vojnom savezu u svetu, ali istovremeno i spremnost da se ostvari partnerska saradnja, podeli odgovornost u realizaciji zajednički definisanih interesa i suočavanja sa bezbednosnim izazovima koji su u savremenom svetu nedeljivi, saopšteno je.

Individualni akcioni plan partnerstva Srbije i NATO za period 2019-2021. godinu biće objavljen na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 20. 05. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač