beogradski glas
Društvo

Srbija potonula s Poglavljem 23

Beogradski glas

Beogradski glas – Po izveštaju Evropske komisije nalazimo se na opasnoj evropskoj stranputici.

Od Evropske komisije (EK) dobili smo minulog novembra treći polugodišnji presek stanja u pristupnim pregovorima (otvoreni su jula 2016. godine). To je takozvani Non-paper, podsetnik sročen diplomatskim rečnikom, ali sa nedvosmislenim rezimeom: godinu i po od usvajanja akcionih planova koji se odnose na vladavinu prava „sprovođenje je, u mnogim slučajevima, i dalje u ranoj fazi“.

To se odnosi i na Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i na Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost).

U uvodu EK notira da je u toku proces ustavne reforme. Kada je reč o efikasnosti i stručnosti pravosuđa, još nisu okončani stari predmeti izvršenja. „Slab i konkretan napredak“ vlasti pokazuju u uspostavljanju objektivnog sistema za imenovanje sudija i tužilaca zasnovanog na zaslugama, kao i u povećanju uloge Saveta za nadzor nad pravosuđem i tužilaštvom. Ali, odloženo je uspostavljanje efikasnog i transparentnog sistema za procesuiranje predmeta na nivou cele zemlje. Dodatno su odloženi usvajanje tužilačke strategije i ine aktivnosti na poboljšanje rezultata Tužilaštva za ratne zločine.

Napretka nema u delotvornom nadzoru borbe protiv korupcije. Značajno kasni usvajanje Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (ABPK) i novog Zakona o

finansiranju političkih stranaka. Naše vlasti još rade na unapređenju zatvorske infrastrukture. Napredak je vidljiv u obrazovanju na jezicima manjina. Počelo je sprovođenje plana za integraciju Roma. Kasne usvajanje nove strategije za razvoj javnog informacionog sistema, izmene zakona u oblasti prava i slobode nacionalnih manjina, „a značajno kasni i usvajanje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o zaštiti podataka“.

Priredila: D. Bg. Pušonjić

Ceo tekst pročitajte u PDF izdanju na stranama 2-3.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 25. 03. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač