Beograd na dlanu

U GSP najavljuju zapošljavanje migranata iz Pakistana: Vozači odlaze zbog niskih plata

Izvor: SRBIN info

„U doglednoj budućnosti može da se desi da Srbija ostane bez vozača“, rekao je predsednik Samostalnog sindikata GSP Beograd Zoran Antić. „Imamo potpisano saopštenje sa Skupštinom grada Beograda da će od oktobra kroz kolektivni ugovor posebno za vozače GSP-a biti značajnih povećanja primanja, jer smo na dnu lestvice po platama“, istakao je on i dodao da je cilj je da se zadrže postojeći vozači jer imaju „čvrst dogovor sa Skupštinom da će se osetiti značajno poboljšanje“.

GSP trenutno ima između 2.800 i 3.000 vozača, a Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja tvrdi da celoj Srbiji navodno nedostaju vozači.

„Postojao je čitav niz aktivnosti da se zadrže vozači i poveća njihov broj. Razmišljalo se da se pomeri starosna granica, da se vozi od 20. i 21. godine, kao što su uradile Hrvatska i Slovenija, tj. sve zemlje koje imaju problem s vozačima, a sada tamo odlaze i naši zbog novca“, rekao je Božović.
Vozači mahom odlaze u zemlje EU, gde su plate veće i redovne.

„Bitno je istaći da će to značajno da se promeni od 1. oktobra. Tu ima puno stavki koje utiču na platu, bonusi, noćni rad, minuli rad“, dodaje on. Božović je podsetio i da su nedavno beogradski prevoznici upozorili nadležne da se ne iznenade ako za nekoliko godina autobuse ne bude imao ko da vozi. „Ovo je period kad moramo da reagujemo jer ćemo izgubiti transport“, upozorio je on.

Antić je podsetio i da je konkurs za vozače stalno otvoren i da sada daju mogućnost da vozači koji imaju C kategoriju konkurišu, da će im GSP platiti D kategoriju uz obavezu da dve godine rade u ovom preduzeću. Ističući ozbiljnost problema i konstatujući da će Srbija morati da uvozi vozače iz Pakistana, Antić je izneo podatak da se na konkurs pre tri godine javilo 250 ljudi, a da ih sada uopšte nema iako je konkurs stalno otvoren.

Poštovani čitaoci, na kioscima je novi broj Beogradskog glasa!

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 20. 05. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač