Politika

Sve više univerziteta i fakulteta pruža podršku protestima „Jedan od pet miliona“, pridružilo se još 144 profesora i nastavnika!

Još 144 profesora i nastavnika Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu, univerziteta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu podržalo je građanske proteste koji se održavaju već nedeljama u mnogim gradovima zemlje.

Proglas prenosimo u celosti:

Mi, dolepotpisani nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Kragujevcu

pridružujemo se kolegama sa Filozofskog fakultetaFakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i podržavamo građanske proteste koji se šire po Srbiji.

U ime profesije i naše moralne obaveze prema studentima da negujemo slobodno mišljenje, slobodno izražavanje, pravo na istinito informisanje, kulturu dijaloga, da se zalažemo za vladavinu prava – sve ono što podrazumeva fundamentalne civilizacijske vrednosti i uvažavanje različitosti – dužni smo da dignemo svoj glas, u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.

Smatramo neophodnim da u ovom trenutku podržimo sve vidove otpora autokratskom režimu, koji zloupotrebljava oruđa vlasti i produbljuje društvene razlike ugrožavajući socijalnu sigurnost svih građanki i građana. Aktuelne proteste vidimo kao izraz građanske neposlušnosti koji za cilj ima strukturnu promenu sistema vlasti i demokratizaciju društva.

Pozivamo časne kolege redovne profesore, vanredne profesore, docente, asistente i saradnike svih univerziteta iz Srbije da se pridruže svojom podrškom građanima Srbije.

Naša misija je javna, mi imamo obavezu da zaštitimo javni interes, mi pripadamo svima, mi pripadamo društvu.

Ukoliko želite da se pridružite ovoj inicijativi, pošaljite svoje ime i prezime, nastavno zvanje i afilijaciju na email adresu univerzitetskapodrska@gmail.com.

 1. Dejan Mijač, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 2. Mirjana Miočinović, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 3. Tijana Mandić, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 4. Nikola Jeftić, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 5. Srđan Karanović, redovni profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 6. Goran Marković, profesor emeritus, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 7. Egon Savin, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 8. Alisa Stojanović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 9. Nebojša Romčević, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 10. Janko Baljak, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 11. Milena Dragićević Šešić, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 12. Ivan Medenica, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 13. Miloš Pavlović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 14. Dušan Petrović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 15. Dragan Veselinović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 16. Predrag Velinović, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 17. Dragana Čolić Biljanovski, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 18. Maja Volk, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 19. Divna Vuksanović, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 20. Irena Ristić, vanredna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 21. Srdan Golubović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 22. Ana Martinoli, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 23. Ivan Šijak, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 24. Dobrivoje Milijanović, vanredni profesor,  Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 25. Aleksandar Janković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 26. Narcisa Darijević Marković, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 27. Ivan Stefanović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 28. Vlatko Ilić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 29. Jelisaveta Tatić Čuturilo, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 30. Jelena Mitrović, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 31. Aleksandar Ilić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 32. Ksenija Radulović, docentkinja, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 33. Snežana Trišić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 34. Filip Grinvald, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 35. Vanja Šibalić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 36. Nina MIhaljinac, docentkinja, Fakultet dramskih umetnost, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 37. Stefan Arsenijević, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 38. Andrijana Stojković, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 39. Nikola Ležaić, docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 40. Ognjen Obradović, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 41. Tara Manić, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 42. Maja Miloš, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 43. Stefan Ivančić, asistent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 44. Martina Krivokapić, stručni saradnik, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 45. Romana Vujasinović, stručna saradnica, Fakultet dramskih umetnost, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 46. Ljubomir Madžar, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 47. Dubravka Pavličić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 48. Milić Milovanović, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 49. Aleksandra Nojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 50. Branko Rakita, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 51. Danica Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 52. Galjina Ognjanov, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 53. Marko Backović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 54. Mihail Arandarenko, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 55. Milojko Arsić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 56. Miroslav Todorović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 57. Nadežda Silaški, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 58. Tanja Đurović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 59. Goran Milićević, vanredni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 60. Ivana Prica, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 61. Jelena Filipović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 62. Sanja Mitić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 63. Milutin Živanović, asistent, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 64. Maja Ribić, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 65. Filip Obradović, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 66. Lazar Đurović, saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 67. Akademik Dušan Teodorović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 68. Ranko Bugarski, redovni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 69. Vladeta Janković, redovni profesor u penziji, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 70. Iva Draškić Vićanović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 71. Adrijana Marčetić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 72. Tanja Popović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 73. Aleksandra V. Jovanović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 74. Smilja Srdić, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 75. Katarina Rasulić, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 76. Ivana Trbojević Milošević, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 77. Jasmina Moskovljević Popović, vanredni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 78. Snežana Kalinić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 79. Nenad Tomović, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 80. Aleksandra Vukotić, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 81. Ana Đorđević, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 82. Nataša Šofranac, docent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 83. Andrej Bjelaković, asistent, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 84. Mirna Stevanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 85. Ružica Ivanović, viši lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 86. Nataša Ilić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 87. Andrijana Aničić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 88. Milica Vitaz, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 89. Clare Zubac, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 90. Tamara Aralica, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 91. Ana Tomović, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 92. Ksenija Bogetić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 93. Andrijana Broćić, lektor, Filološki fakultet, Univerzitet u Beograd
 94. Nevena Hadži Jovančić, redovni profesor, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 95. Maja Gruden-Pavlović, vanredni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 96. Geroslav Zarić, redovni profesor u penziji, Fakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 97. Vesna Popović, vanredni profesorFakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 98. Selena Vicković, docentFakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 99. Ljiljana Petrović, redovni profesor, Fakultet Primenjenih Umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 100. Milivoj Miško Pavlović, docent, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 101. Darko Nedeljković, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 102. Radoslav Milenković, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
 103. Ivan Kljajić, redovni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu,
 104. Olivera Gračanin, redovna profesorka, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
 105. Branislav Micić, nastavnik veština, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
 106. Tatjana Paunović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 107. Danijela Gavrilović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 108. Dragana Zaharijevski, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 109. Zoran Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 110. Aleksandra Kostić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 111. Natalija Jovanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 112. Branislav Stevanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 113. Zoran Dimić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 114. Irena Ljubomirović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 115. Nina Lazarević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 116. Jasmina Šaranac, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 117. Maja Veljković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 118. Marija Vujović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 119. Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 120. Bojan Blagojević, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 121. Nataša Simeunović Bajić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 122. Nermin Vučelj, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 123. Ljiljana Marković, viši lektor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 124. Ivan Nikolić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 125. Milan Jovanović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 126. Anđelija Milić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 127. Neven Obradović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 128. Dušan Aleksić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 129. Marta Mitrović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 130. Dušan Milenković, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 131. Ljiljana Skrobić, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 132. Bojana Pucarević, asisent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 133. Nemanja Krstić, demonstrator, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 134. Jadranka Mišić Pejović, redovni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
 135. Bratislav Bašić, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
 136. Vesna Rilak Stanimirović, vanredni profesor, Fakultet umetnosti Niš
 137. Predrag Cvetičanin, docent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
 138. Marija Dinov Vasić, asistent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
 139. Tamara Milenković-Kerković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 140. Nebojša Stojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 141. Ljubica Nikolić, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
 142. Ljiljana Mijatović Teodorović, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 143. Branislav Simonović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 144. Mirjana Mišković-Luković, redovni profesor, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Slobodne Novine

Slobodne Novine

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 17. 06. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x