Politika

„Ako opozicija hoće da bojkotuje izbore, neka bojkotuje, šta nas briga“

Izvor: N1, Beta

Predsednica Skupštine Maja Gojković zadovoljna je međustranačkim dijalogom uz posredovanje Evropskog parlamenta, a ponovo će uputiti poziv svim parlamentarnim strankama. Najavljene još dve runde, naredna u novembru. Na dnevnom redu prvog međustranačkog dijaloga razmatrana su pitanja nedavnih predloga za poboljšanje uslova za održavanje parlamentarnih izbora, pitanje medija i uloge REM i RTS, finansiranja kampanja, obrazovanja glasača (obuka) i pitanje transparentnosti biračkog spiska, ali su izneseni i novi predlozi, navodi se u zaključku.

Radna grupa za saradnju sa OEBS i ODIHR je, kako se dodaje, informisala učesnike o prvim merama koje su preduzete za poboljšanje izbornih uslova, i to kad je u pitanju:

– zabrana državnim službenicima da koriste javne resurse za političke kampanje i odgovarajuće sankcije za takve zloupotrebe

– mere kojima se Ministarstvu državne uprave daje nadležnost da nadgleda primenu odredbi o sporovođenju Jedinstvenog biračkog spiska

– obuka osoba ovlašćenih za vođenje Jedinstvenog biračkog spiska

– preporuke da RIK sprovede svu potrebnu obuku u pripremi sprovođenja izbora

– regulisanje međunarodnih i domaćih posmatrača izbora

– da treba omogućiti pristup izvodima iz izbornog spiska nakon glasanja na zahtev građana.

Zaključeno je da je od suštinskog značaja da ove inicijative budu sprovedene potpuno u skladu sa preporukama OEBS.

Učesnici su informisani i o novim predlozima – izmene i dopune tri zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, finansiranje kampanje i javna preduzeća, da je u postojećem zakonodavstvu potebno preciznije definisati pravila političkog oglašavanja. Uz to, istaknut je i plan da narodna skupština organizjuje otvoreni sastanak odnosno javno slušanje za sve zainteresovane o ulozi i radu REM. Predlog je i uspostavljanje Nadzornog odbora Skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija, imenovanje nedostajućih članova REM i pojašnjenje procedura za imenovanje i razrešenje članova REM. Predloga je i da se osigura sveobuhvatna obuka za sve zvaničnike koji su uključeni u sprovođenje izbora, kao i sveobuhvatna javna kampanja za unapređenje informisanosti glasača. Predloženo je poboljšanje tačnosti biračkog spiska, uključujući jačanje i nadzor nad sprovođenjem svih zakona, procedura i podzakonskih akata za regulisanje Jedinstvenog biračkog spiska, navodi se.

Konstatovano je i da sve planirane aktivnosti treba pretočiti u konkretne rezutate. Navedeno je i da je pre sledećeg međustranačkog sastanka sredinom novembra potrebno preduzeti korake za dalje poboljšanje uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Ovo se posebno odnosi na stvaranje jednakih uslova za sve političke stranke koje učestvuju u izborima kako bi imale jednak pristup medijima, posebno javnim servisima (RTS, RTV). Učesnici su istakli važnost toga da svi takvi predlozi budu predmet transparentnih procedura, javnih konsultacija, kao i predmet parlamentarnog nadzora, pre njihove primene.

Učesnici su takođe naglasili važnost da se osigura da se za takve predloge dobije i povratna informacija od OEBS / ODHIR-a kako bi se obezbedilo da su u potpunosti usklađeni sa njihovim preporukama, istaknuto je u zaključcima.

Dodaje se da su učesnici voljni da nastave svoje učešće u formatu međustranačkog dijaloga kako bi diskutovali o napretku, kao i o izraženim nedostacima, ostvarenom u poboljšanju uslova za održavanje izbora. Učesnici su podstakli sve institucije da ih obaveštavaju o napretku u svim ovim oblastima pre sledećeg dijaloga.

U skladu sa dogovorom između gospodina Mekalistera, predsednika Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta i predsednice Narodne skupštine, ovo je bila prva od tri runde dijaloga koje se održavaju do kraja godine na temu poboljšanja uslova za održavanje parlamentarnih izbora.

Druga runda dijaloga fokusiraće se na dugoročniji cilj poboljšanja međustranačkog dijaloga unutar Narodne skupštine, uključujući i pitanja kao što su izmena Poslovnika o radu i dalja revizija izbornog okvira. Sledeća runda dijaloga biće održana polovinom novembra u Narodnoj skupštini.

Flekenštajn i Gojković: Jednaki uslovi za pristup medijima svim političkim strankama

Nakon dva dana sadržajnih diskusija Knut Flekenštajn, posrednik iz Evropskog parlamenta i Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, dali su sledeću izjavu: „Želimo da zahvalimo svim političkim grupama koje su učestvovale na angažovanju u konstruktivnim i sadržajnim diskusijama o konkretnim merama koje se mogu preduzeti kako bi se sprovele preporuke iz Izveštaja Evropske komisije i OEBS/ODIHR-a u cilju poboljšanja uslova za održavanje parlamentarnih izbora.

Saradnja između Narodne skupštine i Evropskog parlamenta u okviru procesa međupartijskog dijaloga predstavlja važnu priliku za političke aktere da ispune očekivanja građana Srbije u vezi sa demokratskim izbornim procesom“.

Zaključci, kako su naveli, predstavljaju rezultat prve runde dijaloga. Iako su ove nove inicijative dobrodošle, one ne rešavaju sve nedostatke, te je pre narednog međustranačkog dijaloga sredinom novembra potrebno preduzeti korake kako bi se dalje poboljšali uslovi za održavanje parlamentarnih izbora, naveli su Flekenštajn i Gojković.

Ovo naročito podrazumeva, kako su dodali, stvaranje jednakih uslova za sve političke stranke koje učestvuju u izborima da imaju jednak pristup medijima, naročito javnim medijskim servisima (RTS, RTV).

Učesnici su istakli da je važno da svi takvi predlozi budu predmet transparentnih procedura, javnih konsultacija, kao i punog nadzora parlamenta, pre nego što se sprovedu. Učesnici su takođe istakli da je važno da se osigura da se za takve predloge dobije i povratna informacija od OEBS / ODHIR-a kako bi se obezbedilo da su u potpunosti usklađeni sa njihovim preporukama.

Gojković: Ponoviću poziv parlamentarnim strankama

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković je rekla ranije danas da će ponoviti poziv parlamentarnim strankama, kao i onima koje to nisu, ali imaju uticaj na politički život Srbije, da učestvuju u tim razgovorima.

Gojković je rekla da je zadovljna zbog toga što se većina stranaka odazvala pozivu predstavnika Evropskog parlamenta i njenom pozivu, kao predsednice skupštine.

„Ova runda je bila uspešna i dobro je da smo se vratili u Skupštinu“, rekla je ona.

Poslanik vladajuće SNS Vladimir Đukanović je novinarima rekao da je zaključeno da su takvi sastanci „dobra polazna osnova“, a da će na sledećem sastanku „konkretizovati neke stvari“.

Na pitanje imaju li ti sastanci smisla bez učešća Saveza za Srbiju, Djukanović je rekao: „Šta nas briga ako i bojkotuju sastanke!“.

Samostalni poslanik Djordje Vukadinović izjavio je da predstavnici vladajuće koalicije nastupaju kao da je sve u redu sa izbornim uslovima, „samo da ih treba još malo popraviti“.

„Kao da ne shvataju ozbiljnost situacije“, rekao je on.

Vukadinović je procenio da vlast posmatra te razgovore „samo formalno“ i da će i izbori biti „pro forma“.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 25. 03. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač