Društvo

EK o stanju u pregovorima u vezi sa Poglavljem 24: EU traži Zakon o zaštiti podataka

Priredila: D. Bg. Pušonjić

Beogradski glas – Oko 92 odsto migranata u Srbiji trenutno boravi u 18 smeštajnih centara, čiji je kapacitet oko 6.500 mesta, s tim da samo 500 mesta nije adekvatno za duži boravak. Nastavili smo da, „uz značajnu podršku EU“, ulažemo napore „kako bi se osiguralo da se osnovne humanitarne potrebe državljana trećih zemalja rešavaju u skladu sa evropskim standardima“.

Ovo konstatuje Evropska komisija (EK) u trećem polugodišnjem preseku stanja u pristupnim pregovorima u vezi sa Poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbednost. Naziv dokumenta „Non-papir“ („Nepapir“, na srpskom – podsetnik) jeste jezičko-politička inovacija, kovanica kojom EU i UN obuhvataju akte bez obavezujuće pravne snage, ali koji nastaju u procesu čiji ishod može da bude stvaranje obaveza koje moraju biti ispoštovane. Inače, ovaj dokument stigao nam je proteklog novembra.

Uz migrante, EK u ovom delu analize fokus stavlja na azilante; viznu politiku; spoljne granice i Šengen; pravosudnu saradnju (građanskopravne, trgovinske i krivičnopravne stvari); policijsku saradnju i borbu protiv organizovanog kriminala; borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i trgovine vatrenim oružjem; saradnju u oblasti droge.

Migracije: Srbija je, „uopšteno gledano“, dala značajan doprinos „upravljanju tokovima mešovitih migracija“ kroz konstruktivnu ulogu i delotvornu saradnju sa susedima i članicama EU. EK nas podstiče da usvojimo „višegodišnju strategiju za borbu protiv ilegalne migracije“ i ukazuje na to da smo „dodatno odložili“ stvaranje „sveobuhvatnog mehanizma za rano upozoravanje, pripravnost i upravljanje krizom“, u celosti usklađenog sa normativom EU. Mada, nadležni organi redovno razmenjuju informacije.

Nakon promena u Vladi posle predsedničkih izbora, više nema imenovanog tela za koordinaciju donatora, niti se Radna grupa za migracije, osnovana 2016. godine, redovno sastaje na tehničkom nivou“, navodi EK. I dodaje da „još uvek treba dodatno ojačati koordinaciju među svim uključenim institucijama, naročito na nivou strateške politike u cilju sistematičnog unapređenja upravljanja migracijama“. Zakon o strancima nije usvojen, premda je EK prošlog maja dostavila komentare na nacrt zakona. Imamo centralni registar/bazu podataka o strancima i radimo na „usklađivanju Zakona o zapošljavanju stranaca sa pravnim tekovinama EU“. Odložili smo izmenu Krivičnog zakonika u vezi sa ilegalnim prelaskom granice i krijumčarenjem.

Ceo tekst pročitajte u PDF izdanju.

 

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 25. 03. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač