Društvo

Dometi u otvaranju poglavlja 23 i 24: Kašnjenje Srbiju udaljava od Evrope

Priredila: D. Bg. Pušonjić

U februaru ističe jednogodišnji rok, propisan Zakonom o policiji, za donošenje više podzakonskih akata, naročito Pravilnika o sistematizaciji, što bi „dalo dobru osnovu za niz strukturnih i kadrovskih promena u MUP-u i policiji“, konstatuje Evropska komisija (EK) u analizi uspešnosti rada Srbije na Poglavlju 24. EK ukazuje na to da je usvajanje pomenutih podzakonskih akata bitno za stvaranje strateških i operativnih timova na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou koji su propisani u „policijskom obaveštajnom modelu“.

I ovo zapažanje EK stiglo nam je minulog novembra, u dokumentu „Non-papir“ (podsetnik) koji je, zapravo, treći polugodišnji presek stanja u pristupnim pregovorima Srbije sa EU, u poglavljima 23 i 24. U ovom broju objavljujemo preostale ključne ocene vezane za Poglavlje 24: „Pravda, sloboda i bezbednost“.

Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala: Odloženo je definisanje novih preventivnih koncepata u borbi protiv korupcije (analiza rizika od korupcije, test integriteta i prijava imovine). Doneti su Kodeks policijske etike, Uredba o vođenju disciplinskih postupaka u MUP-u i Pravilnik MUP-a o postupku pritužbe.

U ranoj je fazi uspostavljanje sistema konstituisanog novim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – koji stupa na snagu u martu (osnivanje specijalizovanih organa za istraživanje, krivično gonjenje i suđenje u predmetima iz ovih oblasti). Viša tužilaštva u Kraljevu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu sprovode procenu potreba za uspostavljanje specijalizovanih odeljenja za borbu protiv korupcije. Za policiju je Pravilnikom o sistematizaciji predviđeno uspostavljanje organizacionih jedinica za borbu protiv korupcije, kao i stvaranje osam teritorijalnih koordinacionih odseka koji će postupati po zahtevima pomenutih viših tužilaštava.

Ceo tekst pročitajte u PDF izdanju.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 25. 03. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač