Beograd na dlanu

Vremeplov: 7.000 godina Beograda

Beogradski glas – Beograd je danas metropola, ali i nekropola brojnih osvajača i branilaca različitih nacija i verske pripadnosti, koji su često zamenjivali mesta i uloge prilikom opsade i odbrane grada na ušću Save u Dunav. Njegova istorija traje punih 7.000 godina. Prostor oko velikih reka Save i Dunava bio je naseljen još u paleolitskom periodu. Iz starijeg kamenog doba potiču ostaci ljudskih kostiju i lobanja neandertalaca pronađeni u kamenolomu kod Leštana, u pećini na Čukarici i u blizini Bajlonijeve pijace.

Ostaci kulture mlađeg kamenog doba pronađeni su u Vinči, Žarkovu i u Gornjem gradu iznad ušća Save u Dunav. To ukazuje da je prostor Beograda bio naseljen u kontinuitetu i da je intenzitet tog naseljavanja bivao sve jači. Mnoga današnja naselja beogradske okoline leže na kulturnim slojevima ranijih praistorijskih naseobina.

Vinča kraj Beograda spada u red najznačajnijih naseobina i kulturnih nalazišta praistorijskog perioda. Za bronzano doba karakteristično je prisustvo Ilira. Arheološke iskopine na Rospi ćupriji, Gornjem gradu, Karaburmi, Zemunu i Vinči potvrđuju pretpostavke da je područje Beograda bilo intenzivno naseljeno i da se njegovo stanovništvo bavilo plužnom zemljoradnjom i drugim pratećim privrednim delatnostima. Na ovim lokalitetima otkrivene su nekropole bronzanog i metalnog doba, kao i dokazi različitih kulturnih uticaja.

Još iz doba neolita pronađeni su ostaci naselja i kulturnog stvaralaštva naših predaka u periodu između 2300. i 2000. godine pre rođenja Isusa Hrista. Zemunice, grnčarija, statuete i nakit iskopani su na prostoru Kalemegdana i Banjice, dok su na prostoru današnje Skadarlije pronađeni fosili lobanje praistorijskog čoveka i fosilni ostaci mamuta.

Prvo veće naselje na prostoru današnjeg Beograda stvara keltsko pleme Skordiska, koje je osvojilo ovaj deo Podunavlja u 4. veku pre nove ere. Naziv mu je dat po keltskom plemenu Singa, a drugi deo naziva je latinizovan u vreme vladavine Rimljana, koji su tako označavali grad – Singidunum u 1. veku pre nove ere, kada su na tom prostoru bile legije Flavija Feliksa.

U 4. veku nove ere, 378. godine, Singidunum razaraju Goti, a zatim 441. Huni. Period razaranja smenjuje uticaj Vizantijskog carstva u 6. veku kada car Justinijan obnavlja grad da bi ponovo bio uništen na kraju 6. veka kada su ga 584. Avari spalili.

Sloveni prvi put naseljavaju staro vizantijsko utvrđenje u 7. veku i nazivaju ga Beli Grad. Bugari ga osvajaju 829. Naziv grada – Beograd, koji govori o njegovom slovensko-srpskom poreklu, prvi put se pominje 878. u buli pape Jovana VIII.

Ceo tekst pročitajte u štampanom izdanju Beogradskog glasa!

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 25. 03. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač