Beograd na dlanu

U Zemunu se gradi međunarodno pristanište bez prijave radova: Zakonska procedura bačena u Dunav

Beogradski glas – Inicijativa građana „Sačuvajmo Gardoš i Zemun“ obaveštava javnost da je dobila odgovor na zahtev za informacije od javnog značaja od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o tome da li postoji prijava radova za izvođenje građevinskih radova na objektu „Međunarodnog putničkog pristaništa Zemun“, koji se gradi na reci Dunav, stacionaža 1.173 + 40 kvm, na kat. parcelama br. 2402 i 2636 K. O. Zemun (preko puta Stare kapetanije na Zemunskom keju).

Prijava radova investitora podneta je Agenciji za upravljanje lukama 6. avgusta 2019. kroz Centralni informacioni sistem objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola Agencije za privredne registre, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i ta prijava odbačena je 9. avgusta 2019. jer nisu ispunjeni formalni uslovi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, odnosno:

‒ datum početka izvođenja radova prethodi datumu podnošenja prijave radova

‒ dokazi o uplati nisu elektronski potpisani

‒ prijava ne sadrži saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno odluku da nije potrebna izrada studije.

Mi smo ranije obaveštavali javnost da su radovi počeli još u maju ove godine, da su ministarka građevinarstva, gradonačelnik Beograda i predsednik Opštine Zemun u junu obišli radove, a da prijava radova nije javno objavljena na sajtu APR-a, a da je na samoj građevinskoj tabli napisano da je prijava radova od 27. marta 2019!!!

Raznim inspekcijama (Grada Beograda, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva) odmah smo prijavili nepoštovanje procedure u postupku izvođenja ovih građevinskih radova, sve druge inspekcije uputile su nas na nadležnost inspekcije Ministarstva građevinarstva i prosledile im naše prijave, a sami smo toj inspekciji uputili prijavu 11. jula 2019, na koju dosad nije odgovoreno. Tim povodom smo im uputili dopis kojim ih obaveštavamo da smo dobili informaciju od javnog značaja i zahtevamo da postupe po proceduri, kao i da nas izveste.

Takođe, Ministarstvu zaštite životne sredine uputili smo 16. avgusta zahtev za informaciju od javnog značaja o postojanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat, te da li je urađena odluka o potrebi uticaja na životnu sredinu i da li je za ovakav projekat obavezna.

Zahtevamo da nadležna inspekcija obavi nadzor i da nadležni organi obave svoj posao i ispune zakonske obaveze koje imaju u slučaju kada se ovako krši procedura u gradnji na međunarodnoj reci, međunarodnom plovnom putu, u starom gradskom jezgru Zemuna, kao i u blizini Velikog ratnog ostrva, što su sve područja zaštićena zakonom. 

Smatramo da ne postoje osnovni uslovi za izgradnju jednog takvog pristaništa na Zemunskom keju i da će izgradnja ovog skupog projekta ugroziti život stanovnika Keja, kao i drugih stanovnika Zemuna. Osim što će uništiti najlepši deo Zemunskog keja i pogled na Dunav, ova izgradnja će ugroziti i životnu sredinu kako na samoj reci, tako i na Velikom ratnom ostrvu.
Građanska inicijativa „Sačuvajmo Gardoš i Zemun“

Poštovani čitaoci, na kioscima je novi broj Beogradskog glasa!

Direktno

Beogradski glas

Dobra vest

Naslovna za sredu 17. 07. 2019.

Loša vest

Uzbunjivač

Beogradski glas

Podržite nas. Lajkujte našu Facebook stranicu

 

Like!