Politika beogradski glas
Beograd na dlanu

Beogradski metro zakočio već na konkursu

Izvor: Nova Ekonomija

Ugovor o ispitivanju zemljišta za izgradnju beogradskog metroa nije potpisan skoro dva i po meseca nakon dodele zbog toga što su jednom od učesnika konkursa navodno povređena prava u postupku, saznaje Nova ekonomija.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dodelila je 21. maja ugovor za analizu zemljišta za prvu fazu prve linije metroa grupi ponuđača koju čine preduzeća Geomehanika, BeoGeoAqua i Geoing Group za oko 6,9 miliona dinara, podseća Nova ekonomija.

Posle te odluke nadležnoj državnoj komisiji zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke uložio je Rudarski institut u Beogradu, koji je zajedno sa preduzećima Geobest i Geom ponudio da uradi isti posao po ceni od 6,35 miliona dinara.

Nova ekonomija navodi da je ta ponuda ocenjena neprihvatljivom na konkursu jer grupa ponuđača nije dokazala “ispunjenost zahtevanog kadrovskog kapaciteta”, kako se navodi u Odluci o dodeli ugovora iz maja. Naime, jedan od uslova iz konkursne dokumentacije je da ponuđač ima najmanje jednog inženjera sa licencom Inženjerske komore 393 u radnom odnosu ili angažovanog po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Kako se navodi u Odluci o dodeli ugovora, inženjera sa potrebnom licencom Rudarski institut angažovao je po drugom osnovu – Ugovorom o delu.

Takođe “nije dokazano” da je ponuđač angažovao jednog od dva geobušača koji čine kadrovski kapacitet te grupe ponuđača, dodaje se u odluci.

U Rudarskom institutu, uprkos obećanjima, nisu odgovorili na molbu Nove ekonomije za komentar u vezi sa sadržajem žalbe upućene Komisiji za zaštitu prava u javnim nabavkama.

Komisija je odbila da Novoj ekonomiji dostavi kopiju žalbe Rudarskog instituta budući da je postupak u toku.

“Republička komisija nije u mogućnosti da vam u toku postupka iznosi činjenice vezane za rad i odlučivanje”, navodi se u odgovoru.

Javna nabavka za Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima razrade za prvu fazu prve linije metroa, pod čime se podrazumeva analiza zemljišta i izrada inženjerskogeološke dokumentacije, raspisana je 1. aprila ove godine.

Podneti zahtev za zaštitu prava “zaustavlja dalje aktivnosti u postupku predmetne javne nabavke”, navodi se u Obaveštenju o podnetom zahtevu objavljenom na portalu javnih nabavki Beograda.

Direktno

Dobra vest

Naslovna za sredu 15. 07. 2020.

Loša vest

Uzbunjivač

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x