Kolumna

Vladimir Gligorov: Neizbežan pozitivizam istorije

Beogradski glas – Geršenkron, koji je najviše poznat po teoriji o privrednoj zaostalosti i o nosiocima njenog prevazilaženja, branio je upotrebu hipotetičkih sudova u istorijskim istraživanjima na sledeći način:

Kao što je Kurne jednom rekao, funkcija predskazanja nije predviđanje budućnosti, već osvetljavanje sadašnjosti. Uvažavanje ove činjenice stoji iza svakog „šta bi bilo kad bi bilo“ pristupa istoriji. Svesno ili ne, to je osnova svake rasprave o počinjenim „greškama“ i zato naročito relevantna u slučajevima „namernih zabluda“ koje smo skloni da dovodimo u vezu sa neuspesima“

On tu upućuje na Kurnoova „Sećanja“ gde je napisano: „Svi znamo koliko je opasno i čak smešno mešati se u posao proroka, ali nagađanja o budućnosti koja bi kao proročanstva bila smešna, nisu takva kada ih koristimo kao način izražavanja trenutnog stanja naših ideja. Nagađanja o budućnosti su u tom smislu kao sudovi o prošlosti: podložni ispravkama vremena. Zato naši sudovi o prošlosti, baš kao i naša nagađanja o budućnosti, nemaju apsolutnu vrednost: i jedni i drugi su prolazne pojave, stalno promenjiv sistem ideja koji treba uvažavati, jer nam pomaže da razumemo vreme u kome živimo“.

Kako bismo, dakle, mogli da kažemo da je Oktobarska revolucija ili bar Staljinova kolektivizacija bila pogrešna politika razvoja, političkog i ekonomskog? Kako bismo mogli, opštije rečeno, da ocenimo ili vrednujemo neku razvojnu strategiju ili politiku? Primera radi, Serž Halimi u napisu u reviji Le Monde diplomatique industrijalizaciju, emancipaciju žena, socijalno i penzijsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu ubraja među uspehe Oktobarske revolucije i Sovjetskog saveza, i uopšte ih vidi kao sredstva emancipacije, pa i prosvetiteljstva, bar kada je reč o uticaju na zemlje i narode koji su se oslobađali od kolonijalizma i potlačenosti svake vrste. Iste se vrednosti i uspesi ističu i kada se ocenjuju jugoslovenski socijalizam i uloga komunista.

Ceo tekst pročitajte u PDF izdanju.

 

Direktno

Beogradski glas

Dobra vest

Naslovna za sredu 15. 08. 2018.

Loša vest

Uzbunjivač

Beogradski glas