Politika, Beogradski glas
Forum

Za koga su kupljene „honde“ i BMW-i

Izvor: Dosta je bilo

Poslanička grupa „Dosta je bilo“ tražila je od  EMS-a podatke o nabavkama novih automobila od septembra 2013. godine (kad je na čelo tog javnog preduzeća postavljen Vučićev kum Nikola Petrović) do 22. septembra 2016. godine.

Samo za kupovinu šest novih „hondi akorda“ i zakup dva BMW-a „Elektromreže Srbije“ potrošile su blizu 300.000 evra.

Prvim rešenjem od 11. maja 2018. godine poverenik je naložio EMS-u da dostavi informaciju koja su zaposlena lica bila korisnici šest automobila marke „honda“ nabavljenih 2013. godine od dobavljača „Stojanov“ d. o. o. Novi Sad, od momenta isporuke vozila do 22. septembra 2016. godine.

Drugim rešenjem od 11. maja 2018. godine poverenik je naložio EMS-u da najkasnije u roku od pet dana od prijema ovog rešenja poslaničkoj grupi „Dosta je bilo“ dostavi informacije u vezi sa automobilima uzetim u zakup od privrednog društva „AAA-1 rent“ d. o. o. Beograd u periodu od 1. septembra. 2012. do 22. septembra 2016, i to:

‒ kopiju ugovora i aneksa ugovora o zakupu vozila; trošak zakupa ukupan i po godinama sa porezom; vrsta, tip i godina proizvodnje vozila uzetih u zakup;

‒ koja organizaciona jedinica je korisnik vozila uzetih u zakup; koji zaposleni je bio korisnik vozila uzetih u zakup; period trajanja zakupa za svako vozilo.

Dokument u kome su sadržane informacije u vezi sa nabavkom automobila za potrebe JP EMS u periodu od 1. septembra 2012. godine do danas i to:

broj, tip i marka ukupno nabavljenih vozila po godinama; cena po kojoj je izvršena nabavka vozila pojedinačno i zbirno po godinama; naziv dobavljača od koga je kupljeno vozilo; kopiju kompletne dokumentacije koja se odnosi na sprovedeni postupak javne nabavke zakupa vozila BMW od dobavljača „AAA-1 rent“ d. o. o. u 2013. godini; kopiju svih dopisa koje je JP EMS primio od „AAA-1 rent“ d. o. o. tokom perioda 2013–2016. godine, uključujući i dopis od 18. aprila 2013. godine kojim „AAA-1 rent“ d. o. o. od EMS-a zahteva da se uslov iz konkursne dokumentacije, vezan za posedovanje flote od 1.500 vozila smanji na minimum 275 vozila.

Prema navodima iz izveštaja Antikorupcijskog tima tadašnjeg Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, direktor EMS-a Nikola Petrović je 12. aprila 2013. godine sa firmom „Stojanov“ d. o. o. iz Novog Sada ugovorio nabavku novih automobila za potrebe EMS-a.

Ceo tekst pročitajte u štampanom izdanju Beogradskog glasa!

 

Direktno

Beogradski glas

Dobra vest

Naslovna za sredu 08. 05. 2019.

Loša vest

Uzbunjivač

Beogradski glas