Ekonomija

Kampanja „Stavimo tačku na pljačku penzionera“: Državi nećemo oprostiti dug

Beogradski glas

Piše: Radenka Marković

Beogradski glas – Kako staviti van snage zakon po kome im se već tri godine i tri meseca isplaćuju umanjene penzije i kako povratiti novac koji im je za taj period država uzela – goruća su pitanja za oko 760.000 penzionera u Srbiji na koje se Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija odnosi.

Obraćanja Ustavnom sudu da oceni ustavnost tog zakona, kao uslov za dalju pravnu proceduru, kao ni brojni protesti koje su za protekle tri godine penzioneri organizovali, nisu dali rezultate. Zato je Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije, Sindikatom penzionera Srbije „Nezavisnost“, Savezom penzionera Vojvodine, kao i brojnim strukovnim udruženjima penzionera i ratnih veterana koja su ga podržala, pokrenulo kampanju „Stavimo tačku na pljačku penzionera“.

Cilj kampanje je da se masovnim obraćanjem oštećenih penzionera Fondu PIO, Državnom pravobranilaštvu, parničnim sudovima, Ustavnom sudu Srbije i međunarodnim pravnim institucijama utiče na ukidanje Zakona, vrati neisplaćeni deo penzija, i to s kamatom, i uspostavi redovno usklađivanje penzija sa rastom cena.

Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, objašnjava da je kampanja pokrenuta zato što većina oštećenih penzionera nije sama ništa uradila da se ukine zakon po kome su im penzije smanjene, a po nekim tumačenjima Zakona o obligacionim odnosima, u sudskim postupcima za naknadu štete moguće je presuđivanje zastare za finansijska potraživanja po osnovu smanjenja penzija koja su starija od tri godine.

Ponašanje odnosno ćutanje Ustavnog suda Srbije najverovatnije je u funkciji odlaganja odluke o ustavnosti Zakona i sprečavanja obraćanja evropskim pravnim institucijama – kaže on i navodi da kampanja koju su pokrenuli podrazumeva nekoliko koraka za penzionere.

Za početak potrebno je da penzioneri čije su penzije smanjene filijali Fonda PIO u mestu gde žive podnesu zahtev da im izda uverenje kako im je u prethodne tri godine isplaćivana penzija i o visini i načinu isplate neisplaćenih delova penzije. Do sada je podneto više od 100.000 ovih zahteva, a prema rečima našeg sagovornika, filijale koje na njih odgovaraju odgovaraju samo na deo koji se odnosi na način isplate penzija u prethodne tri godine, što je penzionerima u daljim postupcima dovoljno. Planirano je da kampanja masovnog podnošenja ovih zahteva traje do kraja marta, a cilj je da se podnese 200.000 zahteva.

U slučaju neizdavanja traženih uverenja prvo bi sledila žalba Fondu PIO zbog ćutanja uprave, a kasnije i tužba Upravnom sudu. Vođenje upravnog postupka radi dobijanja rešenja o smanjenju penzija advokati sa kojima Udruženje sarađuje smatraju nedelotvornim jer penzioneri imaju rešenja o penzionisanju koja su pravosnažna i niko ih bez njihove saglasnosti ne može izmeniti.

Sledeći korak jeste podnošenje predloga Državnom pravobranilaštvu za mirno rešenje spora i vraćanje neisplaćenih delova penzije sa zakonskom kamatom. Mirnim rešenjem spora država bi izbegla ogromne troškove koje podrazumevaju sudski postupci, što je obaveza i nadležnost Državnog pravobranilaštva. Ukoliko ni to ne urodi plodom, sledi pokretanje postupaka pred parničnim sudovima, zatim vođenje postupka pred Sudom za ljudska prava u Strazburu i Komitetom za ekonomska i socijalna prava u Briselu – kaže Jovan Tamburić.

On navodi da će Udruženje u okviru kampanje Vladi Srbije i Ustavnom sudu dostaviti predloge za ukidanje Zakona i regulisanje vraćanja neisplaćenih delova penzije s kamatom.

Obrasci za postupke kod Fonda PIO i Državnog pravobranilaštva, koje bi radi masovnosti i izbegavanja troškova penzioneri podnosili sami, mogu da se nađu na portalima penzin.rs, KVP Admiral, „Fejsbuk“ stranici „Penzioneri Srbije“, fotokopirnicama u blizini filijala Fonda PIO, a sve informacije mogu da se dobiju i u Udruženju. Sve ovo važi i za civilne penzionere jer je većina vojnih penzionera zahteve već podnela.

Penzioneri koji bi hteli da postupke vode uz pomoć advokata preko Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica mogu računati na besplatno zastupanje sve do međunarodnih pravnih institucija sa minimalnom advokatskom nagradom na kraju uspešnog postupka.

Ceo tekst pročitajte u PDF izdanju.

Direktno

Beogradski glas

Dobra vest

Naslovna za sredu 15. 08. 2018.

Loša vest

Uzbunjivač

Beogradski glas