Ekonomija

DJB: Vlada ne treba da iz budžeta plati nezakonite kredite u „švajcarcima“, banke moraju biti kažnjene

Izvor: DJB

U periodu od 2005. do 2011. godine, u Srbiji su banke prevarile oko 22.000 građana nezakonitim plasiranjem kredita indeksiranim u švajcarskim francima. Zato isključivo banke treba i da plate cenu ove prevare. Vlada ne treba da troši novac iz budžeta da spasava banke.

Zahvaljujući činjenici da Narodna banka Srbije za vreme prethodne vlasti nije zabranila plasiranje ovih nezakonitih kredita, što je bila dužna učiniti, čitave porodice, ukupno oko 100.000 građana, upalo je u nepovratno dužničko ropstvo. Ovi krediti su zabranjeni tek 2011. kada je već bilo kasno za prevarene građane. Nova vlast nije menjala politiku, pravila se nevešta čitavih sedam godina i sada pokušava da zaštiti banke novcem iz budžeta.

Vrhovni kasacioni sud je pre dve sedmice doneo pravni stav da su odredbe ugovora o kreditima o indeksiranju u švajcarskim francima – ništavi. Ovakav stav suda u skladu je sa odlukom koju je sredinom prošlog meseca doneo Evropski sud pravde, i iz njega proizilazi da su banke dužne obeštetiti prevarene građane. Isti stav doneli su i sudovi 13 zemlja Evrope među kojima su i Austrija, Francuska, Nemačka, Španija. 

Umesto da se postara da ispravi propuste nadležnih institucija i zaštiti prava prevarenih građana, država Srbija pokušava da donošenjem Zakona o konverziji spornih kredita retroaktivno ove kredite proglasi zakonitim kako bi zaštitila banke, što je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Vlada pokušava zakonom da retroaktivno ozakoni nezakonito poslovanje banaka.

Nacrt novog zakona takođe predviđa da se korisnici kredita koji prihvate konverziju koju im nametnu banke automatski odreknu pristupa sudu, što je u direktnoj suprotnosti i sa Ustavom Srbije i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima Saveta Evrope.

DJB poziva predstavnike Vlade Srbije koji pripremaju ovo protivustavno zakonsko rešenje da prestanu da štite banke i njihov ekstra-profit, te da konačno počnu da štite prava građana države Srbije. Bankarsko-korporativni globalizam već je uveliko ekonomski porobio sve države Balkana koje posmatra kao izvor jeftine radne snage, onemogućavajući bilo kakav napredak i razvoj domaće privrede, podstičući na taj način masovno iseljavanje čitavih porodica iz Srbije koje unutar takvog poretka ne vide mogućnost prosperiteta ni za sebe ni za svoje potomstvo.

Bankarski globalizam (koga levičari zovu neoliberalizam) je pod svoje uzeo političare u gotovo svim zemljama Evrope, direktno ih podržava i održava na vlasti kako bi zaštitili svoj parazitski položaj.

DJB se oštro protivi bankarsko-korporativnom globalizmu kao neprihvatljivom okviru za budućnost Srbije i ostalih država Balkana. Suverenistički politički pokreti u Evropi i svetu rastu i predstavljaju jedinu alternativu ovom ekonomskom porobljavanju. Ekonomska i svaka druga saradnja među državama treba da bude zasnovana na saradnji suverenih država, a ne na ekonomskom porobljavanju država od strane banaka i njihovih multinacionalnih korporacija.

Direktno

Beogradski glas

Dobra vest

Naslovna za sredu 03. 07. 2019.

Loša vest

Uzbunjivač

Beogradski glas